درباره پرورش ماهی سالمون نروژی

 
طبیعت نروژ :
کشور نروژ در محل تقاطع آب های قطب شمال با جریان آب های گرم خلیج  قرار دارد .دستیابی به درجه حرارت مناسب و سرعت جریان مناسب از نتایج قرار گرفتن در این منطقه طبیعی می باشد .


فرهنگ:
مردم نروژ به ماهی سالمون و محصولات دریایی به عنوان بخشی از گذشته خود نگاه نمی کنند. این محصولات اصلی ترین فاکتور به منظور برنامه ریزی های آینده این کشور است .


زیرساخت های نروژ:
شرایط آب و هوایی، محیطی و زیرساختهای کشور نروژ سبب شده نروژ نیاز کل دنیا به ماهی سالمون را اکنون و در آینده برآورده نماید . سیاست ها ، تکنولوژی و  زیر ساخت ها موجود درنروژ ، سبب مدیریت پایدار منابع دریایی شده است .
نروژ بادراختیار داشتن 130000کیلومتر سواحل از مجموع 385000 کیلومتر مربع و با تولید  ماهی سالمون 2/1 میلیون تن ماهی سالمون در سال 2014 اصلی ترین تولیدکننده این ماهی در دنیا می باشد  .صادرات ماهی سالمون در سال 2014 برابر با 8/43 بیلیون کرون نروژ بوده و این درحالی است که 94  درصداز کل ماهی پرورش یافته درآبهای نروژ ، سالمون پرورشی می باشد .


                                                           پرورش ماهی سالمون در نروژ


مراحل پرورش ماهی سالمون :
    
فرایند لقاح  ماهی سالمون پرورشی مشابه ماهی  سالمون وحشی در آب تازه انجام می گیرد.تخم های ماهی در درجه حرارت ثابت در مخزن انکوباتور به مدت 80 روز قبل از خروج از تخم قرار می گیرند . چهار تا شش هفته پس از تخم ریزی نوزاد ماهی قادر به تغذیه است و به مخازن آب تازه بزرگ انتقال داده می شود .با سپری شدن 10 الی 16 ماه در آب تازه ، ماهی سالمون جوان آماده است تا به محیط زیست اصلی خود انتقال یابد .وزن هر ماهی در این مرحله 60 الی 100 گرم است.این مرحله از طریق فرایند اسمولتیفیکیشن انجام می گیرد. این تغییر سب می شود ماهی سالمون بتواند در آب دریا زنده بماند . سپس ماهی سالمون به مدت 14-22 ماه در داخل کیج در دریا پرورش داده می شود.با رسیدن وزن ماهی به 4 الی 6 کیلوگرم ماهی سالمون آماده پروسس می باشد.  پرورش ماهی سالمون در   قفس های دریایی سالم با رژیم غذایی سالم آغاز می گردد و مواد مغذی  دریافتی  توسط   ماهی سالمون پرورشی مشابه مواد مغذی است که ماهی سالمون وحشی از دریا دریافت میکند .ماهی سالمون پرورشی مشابه  ماهی  وحشی  به  منظور تغذیه خود به دریا وابسته است. 

                                                                                                                                                 
تغذیه ماهی سالمون :
تغذیه سالمون بوسیله پلت های خشک شامل 70 درصدموادخام گیاهی و 30 درصد موادخام دریایی انجام می گیرد.
ترکیب این پلت ها عبارتند از :
50 درصدسبزیحات ، پروتئین و کربوهیدرات
19 درصد روغن گیاهی
17درصد غذای ماهی
11 درصدروغن ماهی
1 درصدکنسانتره پروتئین ماهی
این پلت ها در بردارنده کلیه عناصر مغذی موردنیاز رشد سالمون پرورشی از جمله پروتئین (( غذای ماهی ، روغن ماهی ، پروتئین های گیاهی )) ، کربوهیدارت(( از منابع دریایی و گیاهی)) ، اسیدهای چرب غیر اشباع ، ویتامین ها ، عناصر ریزمغذی وآنتی اکسیدانت ها می باشد .


                                                  مزرعه پرورش ماهی سالمون


ترکیبی از دانش و تجربه این کشور را قادر می سازد تا  رشدماهی سالم  و غذای سالم در هر مرحله از مراحل جنینی تا پرورش و توزیع تحت نظارت انجام یافته و توسعه یابد . هرمخزن پرورش ماهی بایدتحت نظارت قرار داشته و تحت شرایط زیست محیطی مناسب قرار گیرد  .این امر به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب بر منابع سالمون است .شرایط رشد از گونه ای به گونه دیگر تفاوت دارد . برای مثال ماهی سالمون به صورت جمعی زندگی کرده و به تنهایی زندگی نمی کند.حداقل 5/97 درصداز آب های آزاد کشور نروژ  به پرورش ماهی سالمون اختصاص دارد .این امر به منظور رشد ماهی سالمون در آب های آزاد است تا ماهی سالمون بتواند در محیط طبیعی و تمیز به سایز نهایی برسد. رعایت استانداردهای مطلوب با اجرای دستورالعمل های بهداشتی سخت گیرانه ، سلامت ماهی سالمون را از مرحله خارج شدن ازتخم تا بلوغ کامل ، تضمین می کندتا مصرف کننده بتواند در هر زمان از بهترین ماهی سالمون موجود لذت ببرد . ماهی سالمون آتلانتیک پرورشی از نژاد سالمون وحشی است .در سالهای 1970ماهی سالمون از 40 رودخانه کشور نروژ جمع آوری گردید وفرایند پرورش و اصلاح نژادماهی سالمون آغاز گردید . اکنون سالمون پرورشی نروژی از دیدگاه ژنتیک مشابه سالمون وحشی است و اصلاحاتی در نژاد آن انجام شده است تا بتواند سریع تر رشد کرده و دیرتر بالغ شود و مقاومت آن نسبت به بیماری ها افزایش یابد .سالمون پرورشی نروژ تحت نظارت تولید شده و شما می توانید تفاوت را احساس کنید. کشور نروژ استانداردهای بالایی در تولیدماهی سالمون ایجاد  نموده است .  مدل مدیریت پایدار مدیریت منابع دریایی اکنون در سراسر جهان شناخته شده است .    5/97 درصد از حجم قفس در آبهای نروژ به آب اختصاص دارد و 5/2 درصد باقی مانده به ماهی اختصاص می یابد . عمق دقیق آبهای مورد استفاده به منظور پرورش ماهی 25 الی 40 متر و طول محیطی این قفس ها 30 الی 60 متر می باشد.          
از سالهای دهه 1990 کشور نروژمیزان مصرف آنتی بیوتیک را به میزان 99درصدکاهش  داده است و این در حالی است که دراین مدت  تولیدسالمون افزایش یافته است . از سال 1990 به بعد بیش از 20000 نمونه از ماهی سالمون به منظورردیابی مقدار داروهای اندک باقی مانده در ماهی سالمون  مورد بررسی قرار گرفته  است . تحقیقات نشان دهنده عدم وجود باقی مانده مواد آنتی بیوتیک در ماهی سالمون می باشد.زمانیکه حضورانگل ها به صورت طبیعی در دریا رخ می دهد با بهره بردن از ماهی های تمیز کننده  خطر آلودگی ماهی سالمون کاهش می یابد .
 صنعت محصولات دریایی یک صنعت مهم در کشور نروژ است.فقط 5/0 درصد از آبهای دریایی کشور نروژ  به کشت در قفس اختصاص یافته است .قفس ها همیشه در محل جریان آب های تازه قرار گرفته اند . پس از پایان هر تولید قفس های مخصوص پرورش ماهی حداقل به مدت 3 ماه  تعطیل و قفس ها به صورت کامل تمیز و شستشو می شوند بنابراین بستر دریا به صورت طبیعی پاک باقی می ماند .             
در تحقیقات انجام شده  11000 ماهی سالمون  در سال به منظور بررسی عناصر مضر مورد بررسی قرارمی گیرند . نتایج این بررسی ها نشان می دهد  مقدار پی سی بی ،  دی اکسین ، سطح فلزات سنگین در بررسی های انجام شده پایین تر از حدود اعلام شده اتحادیه اروپا قرار دارد.

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 15:50:46 11198 آخرین بازدید : یکشنبه 6 فروردین 1402 - 16:55:56 0
facebook instagram telegram Aparat